ورود به سيستم
  سيستم جامع دانشگاهي سدف ( پرتال ورود يکپارچه دانشجويان ، کارکنان و اعضاي هيات علمي )
تهيه شده توسط مرکز اطلاعات - آمار و امور رايانه اي دانشگاه فردوسي مشهد 1381-1389
هر گونه سوء استفاده از اين سايت به استناد آيين نامه تخلفات رايانه اي تحت پيگرد قانوني قرار خواهد گرفت